Suomeksi |  På svenska |  In English

Instructions

Inlämning av kandidatavhandlingen för granskning i E-thesis

Anvisningen gäller inlämnandet av kandidatavhandlingen till granskning och hur man sparar den i pdf-format. Om du behöver ytterligare anvisningar se länkarna längst ner på sidan.

Obs! Från och med september 2016 måste alla lämna in kandidatavhandlingen till granskning på det sätt som beskrivs här. Ytterligare information om inlämnandet finns i högskolans anvisningar på Flamma (https://flamma.helsinki.fi/sv/HY287242).

  1. Konvertera avhandlingen inklusive titelblad och abstract till en enda pdf-fil, ge filen ett namn (utan åäö och specialtecken) och spara den. Om du har frågor se instruktioner längre ner på sidan.
  2. Aktivera din Office 365-postlåda, om du har inte gjort det.  Avhandlingen kan inte lämnas utan fungerande helsinki.fi -postlådan.
  3. Logga in på kandidatavhandlingsblanketten på E-Thesis (länken nedan) med ditt användarnamn vid universitetet och fortsätt ett steg i taget för att spara avhandlingen. När du har sparat avhandlingen går den vidare till bedömning.
  4. När bedömningen är färdig, får du ett meddelande med vitsordsförslag för din avhandling. 
  5. Din godkända avhandling kan läsas på Helsingfors universitets biblioteks kioskdatorer var av en finns på Soc&kom.
  6. Obs. Informationen sparas och e-posten skickas till den användaren son har loggat sig in till systemet. 
    Upplåt aldrig ditt användar-id eller dina lösenord till någon annan!

Svenska social- och kommunalhögskolans blankett (spara din avhandling i pdf)

Hjälp

Frågor om hur man sparar avhandlingen och om publiceringen kan man skicka till biblioteket, adress e-thesis@helsinki.fi eller Soc&kom: kruununhaka-student [a t] helsinki.fi

Universitetets HelpDesk besvarar också frågor om konvertering till pdf (tfn 02941 55555).

Nyttiga länkar: