Suomeksi |  På svenska |  In English

Selaa tai hae opinnäytteitä

Utopioiden arkipäivää - Osallistumisen ja muutoksen paikkoja nykytaiteessa 1980-2011

Riikka Haapalainen

Moni osallistavan taiteen prosessi on määritelmän mukaan utooppinen: toivon ilmaus jostain ihmiset liikkeelle saavasta paremmasta. Toivo voi ilmetä esimerkiksi välittämisenä ja avunantona, ilmaisena ruokana ja palveluina tai yllättävinä lahjoina – aivan kuten väitöstutkimukseni teosesimerkeissä. Tutkimukseni tarkastelee tapoja, joilla taideteos kuljettaa osallistujansa osaksi arjen muuto...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 26.1.2018

Varhaiskasvatuksen tallentamisesta kohti pedagogista dokumentoint

Kati Rintakorpi

Tarkastelen tässä väitöskirjassa varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa dokumentointia ja siihen liittyvää pedagogisen dokumentoinnin prosessia. Dokumentoinnilla tarkoitan toiminnan tallentamista ja pedagogisella dokumentoinnilla varhaiskasvatuksen suunnittelua ja kehittämistä dokumenttien avulla. Tutkin, minkälaiseen varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin pedagoginen dokumentointi liittyy ja m...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 26.1.2018

BMP/Dpp signaling and epithelial morphogenesis in Drosophila development

Jinghua Gui

In this thesis, I mainly investigate how BMP/Dpp signaling is involved in development of the early pupal wing of Drosophila, and the mechanisms coupling Dpp signaling with morphogenesis.

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 26.1.2018

Poseeramisia ja itsensä ylittämisiä. - Habituksen esteettinen muokkaaminen 1980-luvun Helsingin kaupunkikulttuurin murroksessa

Marja Silde

Väitöskirjassa tarkastellaan habituksen esteettistä muokkaamista jokapäiväisen elämän sekä teatterin käytännöissä. Työssä analysoidaan rinnakkain helsinkiläisten niin kutsuttujen futuristiklubbaajien taiteenomaisessa käytännössä (n. 1981-1985) ja Jouko Turkan näyttelijäkoulutuksessa (1981-1985) vallinneita ruumiin tuottamisen tapoja kulttuurisena esityksenä ja vastauksena kaupunkikulttuu...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 27.1.2018

PAIN SENSITIVITY AND FACTORS ASSOCIATED WITH THE PAIN EXPERIENCE AFTER BREAST CANCER TREATMENTS

Reetta Sipilä

Breast cancer is the most common cancer among women in the Western world. In Finland, approximately 5000 women are diagnosed with breast cancer each year. Due to advances in treatments, disease prognosis has improved markedly. Pain after breast cancer treatments is a common adverse symptom. The purpose of this prospective study was to identify factors associated with the pain experience ...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 27.1.2018

Occupational immediate sensitization to chemicals - - with special reference to diagnostic skin tests and contact urticaria

Eva Helaskoski

The aim of this thesis was to assess the diagnostic procedures of occupational immediate allergic diseases and evaluate the feasibility of skin tests. Occupational contact urticaria was given particular attention. The concomitant occurrence of immediate allergic skin and airway diseases was also investigated.

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 2.2.2018

Antihypertensive tripeptides and vasculature. Focus on mechanisms, ageing, cis/trans-stereoisomers and intestinal permeability

Aino Siltari

Cardiovascular diseases and hypertension are common in the aging population. Nutritional life-style factors can help to reduce and maintain a healthy level of blood pressure. Two milk-derived tripeptides, Ile-Pro-Pro and Val-Pro-Pro, have been shown to decrease elevated blood pressure in humans and in experimental models. They also improve endothelial dysfunction and thus promote vascula...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 2.2.2018

Post-translational Regulation of TGF-beta Signaling in Drosophila Development

Petra Tauscher

The variety of species in the animal kingdom notwithstanding, early embryogenesis frequently relies on the same set of molecules. These highly conserved molecules are considered genetic toolkit genes; a set of genes that determines the body plan in various species. For example, the determination of the dorsal-ventral (D/V) axis often relies on bone morphogenetic proteins (BMPs). Studies ...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 2.2.2018

Bioinformatic identification of disease driver networks using functional profiling data

Agnieszka Szwajda

Genomics-based drug discovery utilizing sequencing data for elucidation of candidate targets has led to the development of a number of successful treatments in the last decades. However, the molecular driver signals for many complex diseases cannot be easily derived from genome sequencing. Functional profiling studies, such as those involving the detection of protein interaction networks...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 2.2.2018

Exploring the Limits of Nō Theatre: Adapting the traditional elements of nō in shinsaku plays

Maret Nukke

The study of nō theatre, a 14th century traditional Japanese performing art form, has focused primarily on the classical plays, while no extensive studies of the new nō plays or shinsaku nō have been made in Western scholarship. Since all nō plays, classical and new, are theatrical scripts that adapt their themes and characters from literary or other sources, they are viewed in this stud...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 3.2.2018

Lisää »

AGGREGAATTORIT ÄÄNITTEIDEN DIGITAALISESSA JAKELUSSA Tekijänoikeuslainsäädännön ja verotuksen näkökulmasta

Laine, Annina / 27.04.2017

AGGREGAATTORIT ÄÄNITTEIDEN DIGITAALISESSA JAKELUSSA Tekijänoikeuslainsäädännön ja verotuksen näkökulmasta Laine, Annina Tiivistelmä/Referat – Abstract Internet ja digitaalitekniikan kehitys on mullistanut musiikkialaa merkittävästi ja huomattava osa äänitteistä siirtyy nykyään kuuntelijalle digitaalisessa muodossa. Kuluttajille äänitemarkkinoiden digitalisoituminen merkitsee, että mus...

Lue opinnäyte »

Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä

Korhonen, Sofie / 27.04.2017

Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Korhonen, Sofie Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion – Faculty Oikeustieteellinen tiedekunta Laitos/Institution– Department Tekijä/Författare – Author Sofie Korhonen Työn nimi / Arbetets titel – Title Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Oppiaine /Läroämne – Subject Oikeustalo...

Lue opinnäyte »

The Patent Economics of Synthetic Biology

Bützow, Alexander / 27.04.2017

The Patent Economics of Synthetic Biology Bützow, Alexander Kyseinen työ tutkii uutta bioteknologian muotoa, synteettistä biologiaa, ja sen suhdetta eurooppalaiseen immateriaalioikeuteen, erityisesti patenttioikeuteen. Tutkielman keskeiset kysymykset koskevat sen selvittämisestä, onko 1) synteettisen biologian keksinnöt systeemisesti soveltumattomia nykyiseen patenttioikeuteen, ja 2...

Lue opinnäyte »

Vastuun rajoittaminen asianajotoimeksiantosopimukseen perustuvan vastuunhallinnan keinona

Sotamaa, Rasmus / 27.04.2017

Vastuun rajoittaminen asianajotoimeksiantosopimukseen perustuvan vastuunhallinnan keinona Sotamaa, Rasmus Asianajajan mahdollisuuksiin rajata vastuutaan on perinteisesti suhtauduttu varovaisen torjuvasti niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa. Torjuvan suhtautumisen perusteet on usein liitetty asianajotoiminnan erityiseen luonteeseen. Vastuunrajoitukset on nähty erityisesti asianaja...

Lue opinnäyte »

Lisää »