Suomeksi |  På svenska |  In English

Tietoa palvelusta - E-thesiksen aineisto ja tiedonhaku

E-thesiksen aineisto

E-thesis julkaisee ja tallentaa Helsingin yliopiston opinnäytteitä digitaalisessa muodossa. Verkossa julkaistut opinnäytteet ovat vapaasti luettavissa, ja niitä voi myös tulostaa omaa käyttöä varten.

E-thesis-palvelu on aloittanut toimintansa vuonna 1999. Tätä aikaisemmin tehtyjä opinnäytteitä E-thesiksessä ei ole saatavilla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Artikkeliväitöskirjoista E-thesiksessä on pääsääntöisesti vain väitöskirjan yhteenveto-osa tekijänoikeussyistä johtuen. Väitöskirjaan kuuluvat artikkelit löytyvät kussakin väitöskirjassa listatuista aikakauslehdistä. Yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijat ja henkilökunta voivat etsiä artikkeleita oppilaitoksen tarjoamista e-aineistoista. Helsingin yliopiston kirjaston e-aineistot ovat haettavissa esimerksi kirjaston verkkosivujen aineistohaun avulla.

Huhtikuusta 2006 alkaen E-thesikseen on kerätty kaikkien väitöskirjoista tiivistelmät. Tiivistelmät on kerätty myös niistä väitöskirjoista, joiden kokotekstiversiota ei ole verkossa saatavilla.

Pro gradujen julkaiseminen E-thesiksessä oli pitkään vapaaehtoista. Viime vuosina tilanne on muuttunut, ja monissa tiedekunnissa pro gradun tallentaminen digitaalisena E-thesikseen on pakollista. Suuri osa gradun tallentajista antaa luvan myös gradun avoimeen julkaisemiseen. Yhteensä verkkograduja on vapaasti luettavissa noin 3500. Ilman julkaisulupaa tallennettuja digitaalisia pro graduja voi lukea Helsingin yliopiston kirjaston opinnäytekioskeilta.

Opinnäytteen julkaiseminen E-thesiksessä lisää työn näkyvyyttä ja löydettävyyttä. Verkossa julkaistut opinnäytteet saavat pysyvän osoitteen ja ovat hakukoneiden löydettävissä. E-thesis-palvelussa avoimesti saatavilla olevia opinnäytteitä ladataan vuosittain yhteensä yli miljoona kertaa.

E-thesis-palvelun verkkosivuilla on ohjeet opinnäytteen tallentajalle ja julkaisijalle.

 

 

Julkaisujen haku ja selaaminen

E-thesiksen avoimesti saatavilla olevat julkaisut on tallennettu E-thesis-kokoelmaan Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa.

E-thesiksen aineisto on ryhmitelty niin, että väitöskirjan, lisensiaatintyöt ja pro gradut sekä väitöstiivistelmät ja muut opinnäytetiivistelmät ovat omissa kokoelmissaan. Kokoelmat on edelleen jaettu tiedekuntien perusteella.

Julkaisun hakemisessa voit käyttää hyväksi E-thesiksen verkkosivujen hakulaatikkoa. Voit myös selata E-thesis-kokoelmassa aineistoa työn otsikon, tekijän tai julkaisujan mukaan.

 

 

Lisää tietoa Helsingin yliopiston opinnäytteistä

Väitöstilaisuuksien tapahtumatiedot löytyvät kattavasti yliopiston viestintäosaston ylläpitämästä tapahtumakalenterista.

Gradujen ja vanhempien väitöskirjojen osalta hyvä tietolähde on Helsingin yliopiston kirjastojen yhteinen Helka-tietokanta. Väitöskirjat löytyvät kattavasti myös Suomen kansallisbibliografiasta Fennicasta. Vanhojen väitöskirjojen tiivistelmiä voi etsiä myös yliopiston vanhasta tiivistelmätietokannasta.