Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2005

Otsonivauriot ja puunlehtien morfologia

Tuloksia sveitsiläisiltä LESS-näytealoilta

Tanja Hietamies

Pro gradu, toukokuu 2005.
Helsingin yliopisto, Biotieteellinen tiedekunta, Bio- ja ympäristötieteiden laitos.

  1. PDF-tiedostona (URN:NBN:fi-fe20051581) - 951 kB
  2. Tiivistelmä (PDF)
  3. Liite 2 (PDF)

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2005

Viimeksi päivitetty 06.07.2005/TH

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki