Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingfors universitet, Helsinki 2005

Graden av skada på undervegetationen samt humuslagrets minskning vid naturvårdsbränning

Carina Järvinen

Pro gradu, juni 2004.
Helsingfors universitet, biovetenskapliga fakulteten, institutionen för bio- och miljövetenskaper, avdelningen för svenskspråkig undervisning och agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, institutionen för skogsekologi.

  1. Som en PDF-fil (URN:NBN:fi-fe20051872) - 706 kB

Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.

© Helsingfors universitet 2005

Senast uppdaterad 18.10.2005/CJ

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki