Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2005

Metsänomistajien näkemyksia Satakunnan luonnonarvokaupasta

Hanna-Mari Kumela

Pro gradu, tammikuu 2005.
Helsingin yliopisto, Biotieteellinen tiedekunta, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Ympäristötieteet.

  1. PDF-tiedostona (URN:NBN:fi-fe20051229) - 255 kB
  2. Tiivistelmä (PDF)

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2005

Viimeksi päivitetty 23.02.2005/HK

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki