Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingfors universitet, Helsinki 2005

Expertåsikter om energibeskattningens miljöeffektivitet i Finland 1990-2002

Linus Lång

Pro gradu, maj 2005.
Helsingfors universitet, Biovetenskapliga fakulteten, Institutionen för bio- och miljövetenskaper.

  1. Som en PDF-fil (URN:NBN:fi-fe20051494) - 1450 kB

Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.

© Helsingfors universitet 2005

Senast uppdaterad 16.05.2005/LL

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki