Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

"Mittaamme mitä arvostamme. Arvostamme mitä mittaamme."

-Ympäristö hyvinvointi- ja kehitysmittareissa 1970-2004

Senja Väätäinen

Pro gradu, syyskuu 2005.
Helsingin yliopisto, biotieteellinen tiedekunta, bio- ja ympäristötieteiden laitos.

  1. PDF-tiedostona (URN:NBN:fi-fe20061005) - 747 kB
  2. Tiivistelmä (PDF)

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 05.01.2006/SV

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki