ISLANNINHEVOSEN ERITYISPIIRTEET
ELÄINLÄÄKINNÄN KANNALTA

Kirjallisuuskatsaus

 

 

 

Syventävien opintojen tutkielma
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Kliinisen eläintieteen laitos, kotieläinten lisääntymistiede
Kevätlukukausi 1999
ELK Sari Tuura

 

 

 

URN:NBN:fi-fe19991304 (HTML-versio)
Helsingin yliopiston verkkojulkaisut
Helsinki 1999