Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

A novel assay method for measuring added plasma caesium and its application in the measurement of short-term kinetics

Matti Kaikkonen

Doctoral dissertation, October 2006.
University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Basic Veterinary Sciences.

Cesium (Cs) on alkalimetalli, jonka biologinen käyttäytyminen muistuttaa jonkin verran kaliumia, joka puolestaan on solujen sähköisen toiminnan kannalta keskeinen alkuaine. Kaliumin tapaan Cs rikastuu kaikkien kudosten solulimaan. Poistuminen on erityisen hidasta lihaksesta, minkä vuoksi ydinlaskeuman radioaktiivisten Cs-isotooppien (137Cs ja 134Cs) kriittinen elin on nimenomaan luurankolihas.

Kaikki solukalvon läpi kaliumia kuljettavat prosessit eivät kuitenkaan kuljeta Cs:ia. Kirjallisuuden perusteella Cs:in kuljetuksesta soluun vastaa useimmissa kudoksissa etupäässä natrium-kaliumpumppu (Na,K-ATPaasi), kun taas kaliumia siirtyy soluun myös kaliumkanavien kautta. Tämä ero herätti kysymyksen, josko verenkiertoon lisätyn stabiilin Cs:in (133Cs) poistumisnopeutta voisi käyttää elävän eläimen elimistön natrium-kaliumpumppujen kokonaistehon mittarina.

Väitöskirjatyön yhteydessä veriplasman konsentraatiomittausta varten kehitettiin uusi määritysmenetelmä, joka perustuu Cs:in spesifiseen sitoutumiseen kollodiseen ammoniumrauta(III)syanoferraattiin (AFCF). Menetelmällä selvitettiin Cs:in veriplasman konsentraation muutoksia suonensisäisen annoksen jälkeen vuohissa ja hevosissa.

Sekä vuohissa että lepäävissä hevosissa Cs:in poistuminen verestä oli heti annoksen antamisen jälkeen hyvin nopea (noin 0,1 min-1), mutta putosi jo kymmenen minuutin kuluttua selvästi, ollen puolen tunnin kuluttua annoksesta enää luokkaa 0,02 min-1 (väitöskirjan kansikuva). Hevosissa liikunta kaksinkertaisti poistumisnopeuden ajanjaksolla 20-40 minuuttia Cs:n annostuksesta. Tämä johtuu todennäköisesti Na,K-ATPaasi-aktiivisuuden noususta lihassolujen solukalvolla.

Väitöskirjatutkimuksen yhteydessä tutkittiin myös radiocesiumin (134Cs) jakaantumista vuohen elimistössä puolen tunnin jälkeen suonensisäisestä annostuksesta. Tulokset antavat aiheen olettaa, että välittömästi suonensisäisen annoksen jälkeen tapahtuva nopea veren Cs-konsentraation aleneminen johtuu etupäässä Cs:n siirtymisestä sidekudokseen, munuaisiin ja ruuansulatuskanavaan.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 04.10.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki