Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Medication Use in Elite Athletes

Antti Alaranta

Doctoral dissertation, May 2006.
University of Helsinki, Faculty of Pharmacy, Division of Social Pharmacy.

Kova fyysinen harjoittelu aiheuttaa useita huomattavia fysiologisia ja patofysiologisia muutoksia urheilijan elimistössä. Moni urheilija käyttääkin lääkkeitä vammojen ja sairauksien hoitoon. Kestävyyslajien urheilijat altistuvat astmalle ja allergioille hengittäessään kesällä suuria määriä allergeeneja ja ilman epäpuhtauksia sekä talvella kylmää ja kuivaa pakkasilmaa. Nopeus- ja voimalajien urheilijat kärsivät puolestaan muita useammin erilaisista nyrjähdyksistä ja lihasrevähdyksistä.

Urheilijoiden lääkkeiden käytön yleisyydestä on olemassa vähän tieteellisiä selvityksiä. Urheilijoiden astmalääkkeiden käytön yleisyydestä löytyy joitakin mainintoja tutkimuksista, joissa on kuitenkin keskitytty astman yleisyyden selvittämiseen lähinnä kestävyyslajien urheilijoilla. Tämä väitöskirjatyö on ensimmäinen tutkimus, jossa on selvitetty useiden eri lajien urheilijoiden lääkitystä kokonaisuudessaan ja verrattu sitä edustavaan otokseen samanikäisestä normaaliväestöstä.

Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat kaikki 494 Suomen Olympiakomitean valmennustukea vuonna 2002 saaneet urheilijat ja joukkuelajit. Urheilijoista 446 (90,3 %) vastasi kyselyyn pääsääntöisesti lajiryhmien kotimaan lajileireillä. Vertailuaineistona käytettiin Kansanterveyslaitoksen Terveys 2000-tutkimuksen nuorten (18 - 29-vuotiaat) aineistoa (vastanneita 1503; vastausprosentti 80,1 %).

Urheilijat käyttivät lääkärin määräämiä astmalääkkeitä, allergialääkkeitä, tulehduskipulääkkeitä ja antibiootteja 2-4 kertaa useammin kuin samanikäinen vertailuaineisto. Urheilulajilla oli merkittävä vaikutus lääkkeiden käytön yleisyyteen. Kestävyyslajien urheilijat käyttivät yleisimmin allergialääkkeitä. Astmalääkkeiden käyttö oli yleisintä kestävyyslajien ja joukkuelajien urheilijoilla. Nopeus- ja voimalajien urheilijat puolestaan käyttivät tulehduskipulääkkeitä noin 4 kertaa useammin kuin muiden lajien urheilijat ja lähes 10 kertaa useammin kuin tavanomainen väestö. Tulehduskipulääkkeitä käyttäneistä urheilijoista joka viides kertoi havainneensa kyseisten lääkeaineiden aiheuttaneen haittavaikutuksia.

Lääkkeitä käytettäessä ei saa unohtaa, että kaikilla lääkkeillä on omat haittavaikutuksensa, joilla voi olla urheilijan maksimaalista suorituskykyä heikentävä vaikutus. Lääkkeiden mahdollisesti aiheuttamat välittömät ja pitkäaikaiset haitat, lääkkeiden yhteisvaikutukset ja dopingsäädökset tulee ottaa huomioon urheilijoiden lääkkeiden käyttöä suunniteltaessa.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 10.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki