Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Upregulation and Functionality of Neuronal Nicotinic Acetylcholine Receptors

Jukka Pakkanen

Doctoral dissertation, April 2006.
University of Helsinki, Faculty of Pharmacy, Division of Pharmacology and Toxicology and University of Bath.

Pitkäaikaisen nikotiinialtistuksen vaikutus neuronaalisiin asetyylikoliinin nikotiinireseptoreihin Nikotiiniriippuvuutta ylläpitävät nikotiinin välittömät ja pitkäkestoiset vaikutukset keskushermostoon. Riippuvuuden synnyssä tärkeä rooli on nikotiinin vaikutuksella nigrostriataaliseen ja mesolimbiseen dopaminergiseen rataan. Erityisesti mesolimbisellä radalla on tärkeä merkitys riippuvuuden syntymisessä. Hermosoluissa on nikotiinireseptoreita, joiden aktivoituminen saa aikaan välittäjäaineiden vapautumisen hermopäätteestä. Nikotiinireseptorit muodostuvat viidestä yksiköstä, joiden keskellä on ionikanava. Ne voidaan luokitella neuronaalisiin ja lihas-tyypin reseptoreihin. Neuronaaliset nikotiinireseptorit muodostuvat, joko pelkästään alfa-alayksiköistä tai alfa- ja beta-alayksiköistä. Väitöskirjassani tutkin nikotiinireseptoreiden sijaintia hermosoluissa. Usein toistuvasta nikotiinin nauttimisesta seuraa tottumista tiettyyn nikotiinipitoisuuteen ja fysiologisia ja rakenteellisia muutoksia. Nämä muutokset ovat mahdollisesti osana nikotiiniriippuvuuden synnyssä. Reseptoreiden lukumäärän nousun mekanismeja pitkäaikaisen nikotiinialtistuksen seurauksena tutkin väitöskirjassani. Nikotiini aiheuttaa riippuvuutta, mutta sillä on myös hyviä vaikutuksia. Nikotiinin on osoitettu parantavan muistia eläimillä ja ihmisillä sekä lisäävän tarkkaavaisuutta ja vähentävän tuskaisuutta. Tupakoitsijoilla tai entisillä tupakoitsijoilla on puolet pienempi riski sairastua Parkinsonin tautiin kuin niillä henkilöillä jotka eivät ole koskaan tupakoineet. Tupakointi on poikkeuksellisen yleistä skitsofreenikoilla ja tupakoinnin on arveltu olevan eräänlaista itselääkintää.

Väitöskirjassani nikotiinin vaikutuksia aivoissa tutkittiin solujen sekä reseptoreiden tasolla. Reseptoreiden sijaintia solujen eri rakenteissa väitöskirjassani tutkin konfokaali- ja elektronimikroskopian avulla. Näiden menetelmien avulla voidaan tutkia reseptoreiden sijaintia solurakenteiden tasolla. Pitkäaikainen nikotiinialtistus kasvatti nikotiinireseptoreiden alayksiköiden lukumäärää hermosolujen kaikissa rakenteissa. Synapsipäätteessä olevat reseptorit ohjaavat välittäjäaineiden vapautumista todennäköisesti eri tavalla kuin muissa hermosolujen rakenteissa olevat reseptorit. Pitkäaikainen nikotiinialtistus vaikuttaa näiden kaikkien reseptoreiden lukumäärään. Lääkekehityksessä tavoitteina on kehittää nikotiinireseptoreihin vaikuttavia yhdisteitä, joita voidaan käyttää riippuvuuden hoidossa tai muiden sairauksien hoidossa. Nikotiinin solutasolla aiheuttamien muutosten selvittäminen auttaa ymmärtämään nikotiinin vaikutuksia koko elimistössä.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 05.04.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki