Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

But if you desire God and His Messenger

The concept of choice in Sahih al-Bukhari

Sylvia Akar

Doctoral dissertation, May 2006.
University of Helsinki, Faculty of Arts, Institute for Asian and African Studies.

Väitöskirjani käsittelee ns. hadith-kirjallisuutta ja erityisesti yhtä tärkeimmistä hadith-kokoelmista, Sahih al-Bukharia. Hadith-kirjallisuus on islamin toiseksi tärkein tekstikokoelma heti Koraanin jälkeen. Hadithit kertovat profeetta Muhammadin elämästä, siitä, mitä hän sanoi, tai miten hän toimi tietyissä tilanteissa. Normatiivisen islamin kehityksen kannalta voisi sanoa, että hadith-kirjallisuus on ollut jopa tärkeämpää kuin Koraanin teksti, sillä hadith-kirjallisuus käsittelee jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita. Hadith-kirjallisuuden keskeisimmät teokset koottiin 800-luvulla, jolloin myös Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukharin kirjoittaja, eli.

Vapaan valinnan käsite on keskeisellä sijalla tutkimuksessani. Hadith-kirjallisuutta on yleensä pidetty predestinaation, ennaltamääräämisopin, läpitunkemana, kun taas Koraanin on ajateltu edustavan kantaa, jonka mukaan ihminen itse vastaa teoistaan. Hadith-kirjallisuudessa, kuten myös Koraanissa, on kuitenkin keskenään täysin ristiriitaisia tekstejä. Analyysini tuloksena kävikin ilmi, että hadith-kirjallisuus sisältää tekstejä, joissa ihmiset joutuvat tekemään valintoja oikean ja väärän välillä ja nämä valinnat vaikuttavat myös seikkoihin, joita on pidetty täysin ennaltamäärättyinä, kuten ihmisen kuolinhetki.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 05.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki