Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Die Personennamen und Titel der mittelmongolischen Dokumente

Eine lexikalische Untersuchung

Volker Rybatzki

Doctoral dissertation, November 2006.
University of Helsinki, Faculty of Arts, Institute for Asian and African Studies.

Väitöskirjan lähdepohjana ovat keskimongolilaiset dokumentit eli kaikki mongolien suurvallan aikana 1300-1400 -luvuilla laaditut asiakirjat. Ne ovat monenlaisia ja peräisin laajalta alueelta Kiinasta Eurooppaan sisältäen aineistoa eri kirjoitusjärjestelmillä. Tärkeimmät niistä ovat Mongolien salainen historia, sino-uiguurilaiset ja hPagspa-inskriptiot sekä Ming-kauden alussa kiinalaisilla kirjoitusmerkeillä kirjoitetut dokumentit, joiden tarkoituksena oli opettaa kiinalaisille mongolin kieltä. Pieni osa koostuu matkailijoiden, mm. Marco Polon, Carpinin ja Rubrukin keskimongolin kuvauksista sekä arabialaisella kirjoituksella laadituista sanalistoista. Nekin ovat tärkeitä, koska niissä kuvataan silloista puhekieltä, joka eroaa hPagspa-kirjoituksella kirjoitetusta puhekielestä ja lähestyy puhuttua nykymongolia.

Väitöskirjassani olen tutkinnut mongolien vanhaa henkilönnimijärjestelmää sananmuodostusopin ja semantiikan näkökulmasta sekä niiden suhdetta nimien kaltaisten arvonimien hierarkiaan. Sen lisäksi olen pyrkinyt analysoimaan nimet etymologisesti. Korpus koostuu noin 1500 nimestä ja arvonimestä.

Materiaalissa esiintyvä nimistö voidaan jakaa kahteen ryhmään: mongolien itsensä käyttämät nimet sekä mongolien palveluksessa olleiden ulkomaalaisten nimet. Väitöskirjassani käsittelen molempia ryhmiä. Sen lisäksi korpus voidaan jakaa kielen ja kulttuurin puolesta kuuteen eri ryhmään, joita olen kutsunut nimillä mongolilainen, turkkilainen, arabo-persialainen, indo-iranilainen, tiibettiläinen ja kiinalainen ryhmä. Näiden joukossa turko-mongolilainen on suurin, seuraavaksi tulee kiinalainen ryhmä, ja sitten arabo-persialainen, tiibettiläinen, ja indo-iranilainen, joka on pienin ryhmä. Tutkittu korpus kuvastaa hyvin mongolien suurvallan valtakunnan monikansallista koostumusta, joka on nähtävissä myös muualla kielen ja kulttuurien alalla.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 03.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki