Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Visions of Past Glory: Nationalism and the Construction of Early Finnish History

Derek Fewster

Doctoral dissertation, March 2006.
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of History.

Tutkimuksen aiheena on kuinka kaukainen kansallinen muinaisuus on Suomessa kuviteltu ja rakennettu 1500-luvulta toiseen maailmansotaan saakka. Kansallisen 'kulta-ajan' tarve on tänä aikana kehittynyt voimakkaasti ja ilmiö on läpikäynyt monia vaiheita. Ymmärretty muinaissuomalaisuuden suuruuden aika on silti ollut erittäin merkityksellinen suomalaisen nationalismin - kansallisaatteen - kehitykselle. Kysymys ulottuu huomattavasti syvemmälle kuin keskusteluun Kalevalasta ja 1890-luvun karelianismista.

Vasta vuoden 1809 jälkeen kansallisesta alkuhistoriasta tuli välttämättömyys, kun uutta määritelmää suomalaisuudesta kehitettiin ja muunneltiin todellisuudeksi. Tässä kansallisvaltion rakennustyössä myytit etnisyyden alkuperästä ja ensikehityksestä tarjosivat kansallisen tarkoitusperän ytimen - kansallisen alkuluonteen puolustuksen - ja muutamassa vuosikymmenessä muinaistieteellisistä kysymyksistä tuli kansanvalistuksen vakio-osa. Kehittyvä tietoisuus muinaisuudesta oli kuitenkin enemmän kuin tieteellinen rakennelma. Se oli etnisen omakuvan poliittisesti oikea muoto, joka jatkuvasti muunsi sanomaansa nyky-yhteiskunnan tarpeiden ja kehityksen mukaan.

Muinaissuomalaisuuden tiedostaminen nousi ns. venäläistämiskauden myötä uusiin huippuihin, ja erityisesti itsenäistymisen myötä alkuhistoria militarisoitui voimakkaasti. Vaikka itse muinaistutkimus menetti aikaisemman kasvattavan yhteiskuntaroolinsa vuoden 1918 jälkeen, nähty heimosuomalaisuus ja 'kalevalainen' kulta-aika säilyivät velvoitteina läpi tutkitun aikakauden. Julkisen arkeologian sanoma oli siirtynyt jokapäiväiseen historiakulttuuriin, jossa kehitetyt myytit, symbolit, kuvastot ja keksinnöt olivat jatkuvasti esillä suomalaisuuden perusteemana. Esimerkkeinä mainittakoon patalakin ja linnavuorten historia.

Tutkimusaineistona on käytetty aikaisemmin väheksyttyjä lähteitä, jotka liittyvät historiakulttuuriin ja muinaisuuden banalisaatioon: koulukirjoja, postikortteja, painokuvia, pukuja, pilakuvia, näytelmiä, nuorisokirjoja, koruja ja kalentereita. Kansallisten muinaishistoriallisten myyttien alkuperiä selvittämällä kyseinen kuvasto ja kuvakieli ovat suhteellisen perusteellisesti dekonstruoitavissa.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 04.10.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki