Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingfors universitet, Helsinki 2005

Behagets betydelser

Döttrarnas edukation i det sena 1700-talets adelskultur

Jessica Parland-von Essen

Doktorsavhandling, februari 2005.
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Historiska institutionen.

  1. Som en PDF-fil (ISBN 952-10-2250-7) - 2067 kB

Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.

© Helsingfors universitet 2005

Senast uppdaterad 20.01.2005/JPvE

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki