Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingfors universitet, Helsinki 2004

Folkets suveränitet förstenad

Lantdagens hus som politiskt problem i Finland före självständigheten år 1917, med särskild fokusering på perioden 1906-1912

Thomas Westerbom

Doktorsavhandling, december 2004.
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Historiska institutionen.

  1. Som en PDF-fil (ISBN 952-10-2206-X) - 2905 kB

Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.

© Helsingfors universitet 2004

Senast uppdaterad 19.11.2004/KV

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki