Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingfors universitet, Helsinki 2006

"En plan för jämställdhet borde kanske utarbetas, men förekommer det ett behov?"

En kartläggning av 26 svenskspråkiga kommuners främjande av jämställdhet

Malin Gustavsson

Pro gradu, juni 2006.
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, Kristina-institutet för kvinnoforskning.

  1. Som en PDF-fil (URN:NBN:fi-fe20061419) - 479 kB
  2. Referat

Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.

© Helsingfors universitet 2006

Senast uppdaterad 25.08.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki