Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2005

Sananlaskujen käyttäjät ja käyttöyhteys

Sananlaskut käyttökontekstissaan 'Perinne elämässäni' -kilpakirjoituksen aineistossa

Liisa Granbom-Herranen

Pro gradu, kesäkuu 2004.
Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Kulttuurien tutkimuksen laitos, Folkloristiikka.

  1. PDF-tiedostona (URN:NBN:fi-fe20051452) - 288 kB
  2. Tiivistelmä (PDF)

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2005

Viimeksi päivitetty 26.04.2005/LG-H

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki