Aivar Kriiska

Stone age Settlement and Economic Processes in the Estonian Coastal Area and Islands

Esitetään Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi auditoriumissa XII klo.12. perjantaina 9.maaliskuuta 2001.

Akademisk avhandling som med tillstånd av Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet framlägges till offentlig granskning I auditorium XII fredagen den 9 mars 2001 kl. 12.

Academic dissertation to be publicly discussed, by due permission of the Faculty of Arts at the University of Helsinki in auditorium XII, on the 9th of march 2001 at 12 o'clock.

Wird mit Genehmigung der Humanistischen Fakultät der Universität Helsinki am 9.märtz 2001 um 12 Uhr im Auditorium XII zur öffentlichen Verteidigung vorgelegt.

Thčse pour le doctorat présentée ā la Faculté des Lettres de l'Université de Helsinki et soutenue publiquement / dans l'auditorium XII; /le/9mars 2001/ā/midi;12 heures/.

Helsinki 2001
ISBN 951-45-9858-X (HTML)