Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingfors universitet, Helsingfors 2004

Finlandssvenska av frekvens

Ett system för automatisk kontrastiv analys av jämförbara korpusar applicerat på finlandssvensk och sverigesvensk tidningstext

Mickel Grönroos

Pro gradu, juni 1999.
Helsingfors universitet, institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, humanistiska fakulteten.

  1. Som en PDF-fil (URN:NBN:fi-fe20041096) - 853 kB

Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förjuden.

© Helsingfors universitet 2004

Senast uppdaterad 13.02.2004/MG

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki