Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingfors universitet, Helsinki 2004

Borta bra men hemma bäst?

En enkätundersökning av tre finska översättningar av en svensk tecknad serie.

Pia Pietilä

Pro gradu, december 2003.
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Översättarlinjen.

  1. Som en PDF-fil (URN:NBN:fi-fe20040000) - 5458 kB
  2. Referat (PDF)

Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.

© Helsingfors universitet 2004

Senast uppdaterad 12.05.2004/PP

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki