Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingfors universitet, Helsinki 2005

Ett skrattretande (för)fall

Teatraliskt metaspråk, förströelselitteratur och den bildade klassen i Finland på 1910- och 1920-talen

Kristina Malmio

Doktorsavhandling, september 2005.
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur.

  1. Som en PDF-fil (ISBN 952-10-2593-X) - 967 kB
  2. Pärm (PDF)
  3. Korrigeringar till namnregister

Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.

© Helsingfors universitet 2005

Senast uppdaterad 19.08.2005/KM

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki