Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2002

Hemisfäärien välinen funktionaalinen asymmetria ja visuaalisen informaation emotionaalinen lataus: Erilliset alijärjestelmät myönteisille ja kielteisille emootioille

Mikko Nikkanen

Pro gradu, Huhtikuu 2001.
Helsingin yliopisto, Psykologian laitos, Kognitiotiede, Humanistinen tiedekunta.

  1. PDF-tiedostona (URN:NBN:fi-fe20021148) - 180 kB

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2002

Viimeksi päivitetty 09.03.2002/MN

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki