Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Death in the Bolivian High Plateau

Burials and Tiwanaku Society

Antti Korpisaari

Doctoral dissertation, October 2006.
University of Helsinki, Faculty of Arts, Renvall Institute for Area and Cultural Studies, Latin American studies and University of Helsinki, Faculty of Arts, Institute for Cultural Research, Archaeology.

Väitöskirjani "Kuolema Bolivian ylätasangolla: haudat ja Tiwanaku-yhteiskunta" perustuu vuodesta 1998 Bolivian Andeilla, n. 3800 m korkeudessa mpy suorittamieni arkeologisten tutkimusten tuloksiin sekä arkeologiseen, historialliseen ja etnografiseen lähdekirjallisuuteen. Keskityn ns. Tiwanaku-kulttuuriin, joka kehittyi Titicacajärven eteläpuolella ajanlaskumme alkua seuranneina vuosisatoina ja vaikutti vuosina 500-1150 jKr. merkittävästi Keski-Andien kulttuurikehitykseen. Monet Tiwanaku-kulttuurin saavutukset auttoivat sittemmin inkoja luomaan kuuluisan valtionsa.

Lyhyttä johdantolukua seuraavassa kirjani ensimmäisessä varsinaisessa luvussa esitän yhteenvedon arkeologisen hautaustutkimuksen teoreettisista perusteista 1960-luvun loppupuolelta vuosituhannen vaihteeseen ja siitä miten arkeologista hauta-aineistoa voidaan käyttää apuna tulkittaessa esihistoriallisten yhteisöjen yhteiskuntarakennetta. Luku 3 keskittyy Andien espanjalaisvalloituksen jälkeen kirjoitettuihin varhaishistoriallisiin lähteisiin, joiden valossa pohdin inkayhteiskunnan hierarkkisuutta sekä esittelen inka-aikaisia hautaustapoja. Luvussa 4 tutustutan lukijani Bolivian ylätasankoa nykyisellään asuttavien aimara-intiaanien alkuperäiselementtejä ja katolisia vaikutteita yhdisteleviin hautajaismenoihin.

Teokseni luvut 5-8 on omistettu arkeologiselle analyysille. Esitän ensin yleiskatsauksen Tiwanaku-arkeologiaan ja vedän sitten yhteen aiemmat tutkimukset Tiwanaku-hautaustapojen suhteen. Luvussa 7 esittelen omia tutkimuksiani Tiraska-nimisessä myöhäiseen Tiwanaku-vaiheeseen (n. 900-1200 jKr.) ajoittuvassa kalmistossa Titicacajärven rannalla. Vuosina 1998, 2002 ja 2003 kaivoin Tiraskassa 32 maansisäistä hautaa, joista suurin osa oli kivin vuorattuja ja sisälsi yhden vainajan luujäänteet sekä 1-2 saviastiaa. Luvussa 8 esitän johtopäätökseni Tiwanaku-hautaustavoista ja näiden piirtämästä kuvasta Tiwanaku-yhteiskuntarakenteen suhteen. Mielenkiintoisimpana tutkimustuloksenani voidaan pitää sitä että vaikka monet perinteisesti luotettavat arkeologiset indikaattorit kuten monumentaaliarkkitehtuuri ja erikoistunut taide-esineiden valmistus viittaavat Tiwanaku-yhteiskunnan hierarkkisuuteen, haudoissa tämä eriarvoisuus näkyy melko heikosti.

Synnyin Helsingissä 18.9.1975. Suoritin peruskoulun ja lukion Munkkiniemessä ja kirjoitin Munkkiniemen yhteiskoulun lukiosta vuonna 1994. Vuosina 1994-2000 opiskelin Helsingin yliopistossa Arkeologian oppiaineessa. Maisterintutkintoni valmistui toukokuussa 2000. Saman vuoden syksyllä minut hyväksyttiin jatko-opiskelijaksi Latinalaisen Amerikan tutkimukseen, josta siis nyt noin kuuden vuoden tutkimusurakan päätteeksi väittelen.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 29.09.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki