Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Shooting from the Wild Zone

A Study of the Chicana Art Photographers Laura Aguilar, Celia Álvarez Muñoz, Delilah Montoya, and Kathy Vargas

Asta Kuusinen

Doctoral dissertation, May 2006.
University of Helsinki, Faculty of Arts, Renvall Institute for Area and Cultural Studies, North American Studies and University of California in Los Angeles, Chicano Studies Research Center and University of Texas at Austin, Center for Mexican American Studies.

Pohjois-Amerikan tutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja analysoi Yhdysvaltojen etnis-rodullisten identiteettien muodostumista. Tutkimuksessa on käytetty monitieteellisen kulttuuritutkimuksen, visuaalisen teorian ja naistutkimuksen näkökulmaa. Tarkastelun kohteena on neljä meksikolais-amerikkalaista (Chicana) nykyvalokuvataiteilijaa. Heidän tuotantoaan tarkastellaan toisaalta euro-amerikkalaisen valokuvahistorian viitekehyksessä ja toisaalta meksikolais-amerikkalaisten oman akateemisen diskurssin sekä siihen liittyvän dekolonisaatio-käsitteen valossa.

Tutkimuksen alkuosa esittelee meksikolais-amerikkalaisen väestönosan historiaa ja tämän väestön tuottamaa akateemista diskurssia, jota kutsutaan nimellä "Chicano Studies". Itse tutkimusosa koostuu seitsemästä verrattain itsenäisestä esseestä. Jokainen essee tarkastelee yhtä taideteosta tai teossarjaa ja asemoi sen ajallisesti ja paikallisesti. Esseet esittävät väitteitä teosten kulttuurisista ja poliittisista merkityksistä sekä teosten asemasta kuvataiteen kentällä. Väitöskirjan päätösosa kartoittaa Chicana-taiteilijoiden roolia sekä kansallisessa kontekstissa - osana Yhdysvaltojen etnis-rodullisten vähemmistöjen identiteettipolitiikkaa - että meksikolais-amerikkalaisen kulttuurinationalismin kontekstissa.

Tutkimuksen keskeiset väitteet korostavat taideteosten merkitystä naistekijyyden ja etnis-rodullisen yhteisöllisyyden rakentajina. Teosten tuottamat vaihtoehtoiset historialliset kertomukset ja tiedon kategoriat kulminoituvat käsitteisiin "wild zone" (tutkimaton alue), "mestiza consciousness" (moniääninen naistietoisuus) ja "matrifocal family" (äitijohtoinen perhe- ja yhteisömalli). Chicana-taiteilijoiden tuotannossa näiden käsitteiden määrittelemä sukupuolitettu ja etnis-rodulllisesti paikannettu tiedon ja tietoisuuden alue assosioituu äidin rooliin ja sen kuviin meksikolais-amerikkalaisessa kulttuurissa. Äitijohtoisen yhteisön koheesio perustuu sen jäsenten erilaisuuksille, ei samuudelle ja yhdenmukaisuudelle, joita nationalistiset ideologiat edellyttävät.

Väittelijä synt. Porissa 1957, yo Länsi-Porin lukio 1976.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 19.04.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki