Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingfors universitet, Helsinki 2004

Estudio diacrónico comparativo de los usos y la semántica de la preposición DE en dos novelas españolas: Libro del caballero Zifar y El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha

Anton Granvik

Pro gradu, januari 2004.
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för romanska språk, Avdelningen för iberoromanska språk.

  1. Som en PDF-fil (URN:NBN:fi-fe20041701) - 1107 kB
  2. Referat (PDF)

Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.

© Helsingfors universitet 2004

Senast uppdaterad 28.10.2004/AG

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki