Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Talking About Time in Russian and Finnish

Johanna Viimaranta

Doctoral dissertation, September 2006.
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Slavonic and Baltic Languages.

Väitöskirjatutkimuksessani käsittelen sitä, miten ajasta puhutaan venäjäksi ja suomeksi. Tutkimukseni tulokset osoittavat, että vaikka venäjän ja suomen kielet ovat rakenteeltaan erilaisia, ovat ne asiat jotka niiden puhujat haluavat ilmaista ajasta puhuessaan samat. Määrittelen 56 yleistä merkitystä jotka puhuja haluaa aikaan liittyen ilmaista. Esimerkkejä tällaisista merkityksistä on että jokin kestää lyhyen aikaa, että kahden tapahtuman välillä on pitkä tauko, tai että ajan kuluminen tuo mukanaan muutoksia. Tutkimuksen teoreettinen lähtökohta tältä osin on funktionaalisen lauseopin teoria, joka pyrkii kuvaamaan kielen rakenteita niiden merkityksestä käsin, määrittelemällä mitä puhuja haluaa ilmaista ja mitä keinoja tietyllä kielellä on tuon asian ilmaisemiseksi.

Pyrin aikaan liittyvien merkitysten analysoinnin lisäksi myös selittämään, miksi ajan ilmaukset ovat sellaisia kuin ovat. Miksi esim. sanotaan talvisaikaan mutta kesäkuussa, ja miksi väitetään että aika matelee tai että se saa siivet. Nämä epäloogisuudet voidaan selittää kognitiivisen metaforateorian avulla, jossa metaforien käsitetään olevan koko ajattelun taustalla. Täten se, millaisia ajan ilmaukset ovat, kertoo siitä miten ihminen käsitteellistää aikaa, tekee sen ymmärrettäväksi maailman osaksi. Koska aika on abstrakti, aineeton asia, se ymmärretään muiden suureiden, kuten mm. tilan, aineellisen resurssin, tai luonnonvoimaan verrattavissa olevan toimijan kautta. Määrittelen tutkimuksessani ne alueet, joiden avulla aika ymmärretään venäjän ja suomen kielissä.

Tutkimuksessani uutta on sen empiirinen ote, ko. teorioiden soveltaminen laajaan aineistoon. Tutkimusaineistoni käsittää yli tuhat ajan ilmausta per kieli, ja lisäksi monet ilmauksista edustavat laajempaa ilmausten joukkoa. Aineisto ja sen kategorisoinnit ovat laajana liitteenä työn lopussa. Metaforateorian kannalta on erityisen huomattavaa, että aineistoa ei ole valittu sen metaforisuuden perusteella. Tältä pohjalta tutkimukseni oikeuttaa kognitiivisen metaforateorian oletuksen, jonka mukaan kaikki ajattelu perustuu metaforille.

Mahdollisia käytännön sovellusaloja työni tuomalle tiedolle ovat venäjän ja suomen kielen opetuksen lisäksi mm. käännöstyö. Tutkimukseni pyrkii myös lisäämään tietoa kielessä heijastuvista kulttuurien välisistä eroista, mikä osaltaan auttaa kanssakäymisessä niin kulttuurimaailman kuin esim. liike-elämänkin toimijoiden kesken.

Johanna Viimaranta (ent. Ryhänen), synt. 4.11.1976 Heinävesi, ylioppilas 1995 Jyväskylän Lyseon lukio, filosofian maisteri 2001 Helsingin yliopisto

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 16.08.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki