Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Substrata Uralica

Studies on Finno-Ugrian Substrate in Northern Russian Dialects

Janne Saarikivi

Doctoral dissertation, December 2006.
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finno-Ugrian Studies.

Väitöstutkimuksen aiheena ovat kuolleiden suomalais-ugrilaisten kielten jäljet pohjoisvenäläisissä murteissa. Sen viidessä artikkelissa pohditaan metodeja, joita voidaan käyttää kuolleiden kielten jälkien selvittämiseksi nykykielissä. Samalla pyritään vastaamaan kysymykseen, keitä olivat historiallisissa lähteissä mainitut, mutta venäläisiin assimiloituneet Pohjois-Venäjän suomalais-ugrilaiset kansat, taipaleentakaiset tsuudit ja bjarmit.

Pohjois-Venäjän nykyisen Arkangelin alueen venäläisasutus syntyi keskiajalla. Tätä ennen ja pitkään samanaikaisesti venäjän kanssa alueella on puhuttu suomelle lähisukuisia itämerensuomalaisia kieliä, jotka katosivat lopullisesti n. 1600-luvulla. Tällaisia kieliä näyttää olleen ainakin kaksi ryhmää, joista toinen on muistuttanut karjalaa, toinen viroa. Lisäksi alueella on puhuttu itämerensuomalaisista kielistä poikkeavia kielimuotoja, jotka ovat muistuttaneet saamea, mutta eronneet nykyisistä saamelaiskielistä eräiden tärkeiden piirteiden osalta.

Tutkimuksen artikkelit osoittavat, että suomelle lähisukuisten kielten puhuma-alue on ollut vielä keskiajalla huomattavasti nykyistä laajempi idässä. Myös suomen lähisukukielten kontaktit permiläisiin kieliin (komiin ja udmurttiin) ovat ilmeisesti olleet aikaisemmin oletettua pitkäkestoisempia ja merkittävämpiä.

Tutkimuksen merkittävimpiä tuloksia ovat havainnot siitä, miten kuolleiden kielten jäljet nykykielissä ilmenevät. Eräät aikaisemmat tutkimukset ovat korostaneet kuolleiden kielten puhujien kielenvaihdon tuloksena syntyvien ns. substraattivaikutusten kohdistuvan kielen äännejärjestelmään ja rakenteisiin. Pohjoisvenäläisissä murteissa substraattivaikutukset ovat kuitenkin ensisijaisesti sanastoa koskevia. Erityisesti paikallisia käsitteitä kuvaava erikoissanasto ja paikannimet ovat lainautuneet kuolleista kielistä venäjään.

Tutkimuksen viimeisessä artikkelissa pyritään muissa artikkeleissa kehiteltyjen metodien pohjalta vastaamaan kysymykseen, onko myös nykyisissä itämerensuomalaisissa ja saamelaiskielissä lainoja kuolleista muinaiskielistä. Saamelaiskielten osalta tällainen vaikutus näyttää varmalta ja itämerensuomalaisten kieltenkin osalta hyvin todennäköiseltä.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 13.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki