Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2005

Minä kirjoittajana

Identiteetit, subjektit ja persoonat lukion 1. vuoden opiskelijoiden omaa kirjoittamista pohdiskelevissa teksteissä

Satu Laine-Patana

Pro gradu, toukokuu 2005.
Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen laitos.

  1. PDF-tiedostona (URN:NBN:fi-fe20051611) - 493 kB
  2. Tiivistelmä (PDF)

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2005

Viimeksi päivitetty 13.06.2005/SLP

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki