Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2005

Ainasta Sariin ja Otosta Kimmoon

Suomenkielistä homonyymiparista etunimistä 1800-luvun lopulta noin vuoteen 1980

Tiina Virta

Pro gradu, huhtikuu 2005.
Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen laitos.

  1. PDF-tiedostona (URN:NBN:fi-fe20051461) - 916 kB
  2. Tiivistelmä (PDF)

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2005

Viimeksi päivitetty 02.05.2005/TV

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki