Takaisin nimiösivulle | E-thesiksen pääsivu

Kaunokirjallisuus

Daudet, Alphonse: Trente ans de Paris - à travers ma vie et mes livres. Illustré. C. Marpos et E. Flammarion, Paris 1889.

Heredia, José-Maria de: Œuvres de José-Maria de Heredia - Les Trophées. Librairie Alphonse Lemerre, Paris 1926.

Hugo, Victor: Choix de poésies lyriques (avec une Notice biographique, une Notice historique et litéraire, des Notes explicatives, des Jugements, un Questionnaire et des Sujets de devoirs par Jean Bogaert). (Classiques Larousse) Librairie Larousse, Paris, 1949.

Hugo, Victor: Œuvres poétiques IIILes Chansons des rues et des bois - L'Année terrible - L'Art d'être grand-père. Édition établie et annotée par Pierre Albouy. (Bibliothéque de la Pléiade) éditions Gallimard, Paris 1974.

Maistre, Joseph de: Les soirées de Saint-Pétersbourg - ou entretiens sur le gouvernement temporel de la Providence (souvien d'un traité sur le sacrifices). Librairie Garnier frères, Paris sine anno.

Makine, Andreï: Le testament français. Mercure de France 1995.

Makine, Andreï: Ranskalainen testamentti. Suomentanut Annikki Suni. WSOY, Juva 1996.

Maupassant, Guy de: Ihmisydän. Alkuteos Notre cœur (1890). Suomentanut Arvi Nuormaa. Otava, Helsinki 1927.

Proust, Marcel: Kadonnutta aikaa etsimässä: Swannin tie: Combray. Alkuteos A la recherche du temps perdu, Du Côte de chez Swann: Combray, 1913. Suomentaneet Pirkko Peltonen ja Helvi Nurminen. Otava, Helsinki 1975 (1968).

Proust, Marcel: Le temps retrouvé (A la recherche du temps perdu VIII). Éditions Gallimard, Paris 1972 (1927).

Verne, Jules: Kapteeni Nemo ja kapteeni Nautilus. Alkuteos Vingt mille lieues sous les mers (1869). "Nautilus"-osan suomentanut Urho Kivimäki. Karisto, Hämeenlinna 1998 (1916).

Tutkimuskirjallisuus

Arra, Esa: Kerenskistä Kekkoseen - Henkilökuvia tämän päivän ja menneiden vuosikymmenten valtiaista. Gummerus, Jyväskylä 1972.

Bainville, Jacques: Ranskan historia. Alkuteos Histoire de France, 1924. Suomentanut J. J. Mikkola. Historiallinen kirjasto IX, Historian Ystäväin Liiton julkaisuja. WSOY, Porvoo 1942.

Barthes, Roland: Valoisa huone - La chambre claire - Camera lucida. Alkuteos La chambre claire, 1980. Suomentaneet Martti Lintunen, Esa Sironen ja Leevi Lehto. Kansankulttuuri / Suomen valokuvataiteen museon säätiö, Jyväskylä 1985.

Barthes, Roland: Mytologioita. Alkuteos Mythologies, 1957. Suomentanut Panu Minkkinen. Gaudeamus, Helsinki 1994.

Benjamin, Walter: Messiaanisen sirpaleita - Kirjoituksia kielestä, historiasta ja pelastuksesta. Alkuteoksesta Gesammelte Schriften, 1972. Toimittaneet Markku Koski, Keijo Rahkonen ja Esa Sironen. Suomentanut Raija Sironen. Kansan Sivistystyön Liitto & Tutkijaliitto, Jyväskylä 1989.

Benjamin, Walter: "Pariisi 1800-luvun pääkaupunki". ("Paris. Die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts", 1955). Suomentaneet Keijo ja Ossi Rahkonen. Moderni/Postmoderni - Lähtökohtia keskusteluun, sivut 43-57. Toimittaneet Jussi Kotkavirta ja Esa Sironen. Tutkijaliitto, Jyväskylä 1986a.

Benjamin, Walter: Silmä väkijoukossa - Huomioita eräistä motiiveista Baudelairen tuotannossa. Alkuteos über einige Motive bei Baudelaire (1939) Suomentanut Antti Alanen. Kustannus Oy Odessa, Helsinki 1986b.

Bogaert, Jean: ks. Hugo, Victor 1949.

Boissonade, Charles: "Le parachutisme". Encyclopédie de la Pléiade: Jeux et sports, sivut 1627-1634. Éditions Gallimard, Paris 1967.

Brogan, D. W.: The Development of Modern France (1870-1939). New and revised edition. Hamish Hamilton, London 1967 (1940).

Clère, Marcel le: Paris de la Préhistoire à nous jours. éditions Bordessoules, Saint-Jean-d'Angély 1985.

Damase, Jacques: "Le music-hall". Encyclopédie de la Pléiade: Histoire de spectacles, sivut 1543-1575. Éditions Gallimard, Paris 1965.

Fludernik, Monika: The Fictions of Language and the Languages of Fiction. Routledge 1993.

Fludernik, Monika: Towards a 'Natural' Narratology. Routledge 1996.

Foucault, Michel: Madness and Civilization - A History of Insanity in the Age of Reason. Alkuteos Histoire de la Folie, 1961. Translated by Richard Howard. Vintage Books, New York 1988 (1965).

Garcin, Jérôme: "Il publie 'Le Crime d'Olga Arbélina' - Makine en transe". Arvostelu Andreï Makinen teoksesta Le Crime d'Olga Arbélina. Le Nouvel Observateur (nro: 1735), helmikuu (du 5 au 11 Février) 1998.

Ginzburg, Carlo: The Cheese and the Worms - The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller. Alkuteos Il formaggio e i vermi: Il cosmo di un mugnaio del '500, 1976. Tranlated by John and Anne Tedeschi. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London 1982 (1980).

Ginzburg, Carlo: Johtolankoja - Kirjoituksia mikrohistoriasta ja historiallisesta metodista. Suomentanut Aulikki Vuola. Esipuhe Matti Peltonen. Gaudeamus, Tampere, 1996.

Haapala, Pertti: Sosiaalihistoria - Johdatus tutkimukseen. Suomen Historiallinen Seura, Käsikirjoja 12. SHS, Helsinki 1989.

Heiskanen-Mäkelä, Sirkka: Euroopan kirjallisuuden valtavirtauksia - Keskiajalta esiromantiikkaan.Gaudeamus, Helsinki 1989.

Holmes, George (ed.): The Oxford Illustrated History of Medieval Europe. Oxford University Press, Oxford 1988.

Horne, Alistair: Verdun 1916. Alkuteos The Price of Glory (1962). Suomentanut Aaro A. Vuoristo. WSOY, Porvoo 1966.

Howard, Anthony: Taustat ja tapahtumat: Kilpa-autoilu - Juan Manuel Fangiosta Mika Häkkiseen. Alkuteos Behind the Scenes in Motor Racing (1992). Suomentanut Jukka Sirola. Kirjayhtymä, Helsinki 1993.

Ibrovac, Miodrag: José-Maria de Heredia: Sa vie - son œuvre. Documents inédits - douze planches hors texte. Les Presses Françaises. Paris 1923.

Ihonen, Markku: "Ajoitukset ja nimet historiallisessa romaanissa - havaintoja intertekstuaalisesta lajista". Kirjallisuudentutkijain Vuosikirja 45 (s. 111-123), SKS, 1991.

Jonsson, Inge: Idéer och teorier om ordens konst; från Platon till strukturalismen. Liber, S Sandby 1989 (1971).

Kangasluoma, Tuukka: "Epätoivon ekspertit". Helsingin Sanomat 15.11.1998.

Kettunen, Keijo: "Tehty menneisyys - Historiallisen romaanin genresta". Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja 40. Toimittanut Jaana Anttila. SKS, Helsinki 1989.

Klein, Jean-Claude: Florilège de la chanson française. Bordas S.A., Paris 1990 (1989).

Klinge, Matti: Kävelyllä Pariisissa - Matkoja ja kirjoja. Otava, Helsinki 1995.

Knight, Amy: Beria - Stalin's First Lieutenant. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1993.

Knuuttila, Simo: ks. Platon 1982.

Lanoux, Armand: "Héroïne des bas-fonds de 1900 - La vraie Casque d'Or". Le roman vrai de la IIIe République - La Belle Époque (ed. Gilbert Guilleminault), sivut 71-119. Denoël, Paris 1966.

Larkin, Maurice: Religion, Politics and Preferment in France since 1980. Cambridge University Press, Cambridge 1995.

Lehtonen, J. V.: Tutkimuksia Théophile Gautierin runo-aiheista I. SKS, Helsinki 1913.

Levi, Giovanni: Aineeton perintö - Manaajapappi ja talonpoikaisyhteisö 1600-luvun Italiassa. Suomentaneet Kaisa Kinnunen ja Elina Suolahti. Esipuhe Matti Peltonen. Tutkijaliiton julkaisusarja 73, Suomen Tutkijaliitto 1992.

Liddell & Scott: Greek-English Lexicon. Oxford 1994 (1889).

Livio, Robin: Tavernes, Estaminets, guinguettes et cafés d'antan et de naguère. éditions Pont Royal, sine loco 1961.

Manson, Anne: "Quand les trois grandes régnaient sur Paris". Le roman vrai de la IIIe République - La Belle époque (ed. Gilbert Guilleminault), sivut 195-231. Denoël, Paris 1966.

Marwick, Arthur: Beauty in History. Society, politics and personal appearance c. 1500 to the present. Thames and Hudson, sine loco 1988.

Marx, Karl: Pariisin kommuuni (kansalaissota Ranskassa). Suomentajaa ei mainita. Kansankulttuuri Oy, Helsinki 1971.

Massie, Robert K.: Nicholas and Alexandra. World Books, London 1969 (1967).

Maurois, André: Marcel Proust. Alkuteos A la recherche de Marcel Proust (1949). Suomentanut Inkeri Tuomikoski. Otava 1984.

McHale, Brian: Postmodernist Fiction. Routledge, London and New York 1987.

Moynahan, Brian: Venäjän vuosisata. Alkuteos Russian Century. Suomentanut Johanna Heikkilä. Tammi, Helsinki 1994.

Mäkelä, Johanna: "Ruoka ja sosiaaliset suhteet". Synteesi, sivut 35-45. 2/1887 (15. vuosikerta).

Niklaus, Robert: A Literary History of France - The Eighteenth Century 1715-1789. Ernest Behn Limited, London 1970.

Peltonen, Matti: Matala katse - Kirjoituksia mentaliteettien historiasta. Hanki & Jää (Tammi), Helsinki 1992a.

Peltonen, Matti 1992b; ks. Levi, Giovanni.

Peltonen, Matti 1996: ks. Ginzburg, Carlo.

Platon: Valtio. Suomentanut Marja Itkonen-Kaila. Teokset IV. Otava, Helsinki 1981.

Platon: Timaios ja Kritias. Suomentanut A. M. Anttila. Teokset 5. Otava, Helsinki 1982.

Prince, Gerald: A Dictionary of Narratology. University of Nebraska Press, Lincoln 1987.

Proust, Marcel: "Le salon de la princesse Edmond de Polignac - Musique d'aujourd'hui, échos d'autrefois". Contre Sainte-Beuve (précéde de Pastiches et mélanges et suivi de Essais et articles), sivut 464-469. Artikkeli ilmestyi ensimmäisen kerran Le Figarossa 6.9.1903. Éditions Gallimard, Paris 1971.

Pulla, Armas J: Ihana kausi 1900. Otava, Helsinki 1959.

Pulla, Armas J.: Naisten keisarikunta. Otava, Helsinki 1961.

Reid, Jane Davidson (with the assistance of Chris Rohmann): The Oxford Guide to Classical Mythology in the Arts, 1300-1990s. Oxford University Press, New York, Oxford 1993.

Robert, Frédéric: La Marseillaise. éditions Imprimerie Nationale, Paris 1989.

Schück, Henrik: Yleinen kirjallisuuden historia 9. Ruotsista suomentanut Katri Ingman-Palola (teossarja ilmestyi vuosina 1919-1929). WSOY, Porvoo 1961a.

Schück, Henrik: Yleinen kirjallisuuden historia 10. Ruotsista suomentanut Katri Ingman-Palola (teossarja ilmestyi vuosina 1919-1929). WSOY, Porvoo 1961b.

Sergent, Alain: "L'année sanglante de l'anarchie". Le roman vrai de la IIIe République - Prélude á La Belle Époque (ed. Gilbert Guilleminault), sivut 65-107. Denoël, Paris 1966.

Strabon (Strabo): The Geography of Strabo. Translated by Horace Leonard Jones. Heinemann, Harvard University Press 1960 (1917).

Talvi, Jussi: Gastronomian historia. Otava, Helsinki 1989.

Tammi, Pekka: Kertova teksti: Esseitä narratologiasta. Gaudeamus, Jyväskylä 1992.

Tarasti, Eero: "Ville Vallgrenista Roland Barthesiin eli gastronomiset merkit". Synteesi, sivut 14-28. 2/1997 (15. vuosikerta).

Taylor, Charles: Autenttisuuden etiikka. Alkuteos The Ethics of Authenticity, jonka alkuperäislaitos on The Malaise of Modernity (1991). Suomentanut Timo Soukola. Gaudeamus, Helsinki 1995.

Ulam, Adam B.: A History of Soviet Russia. Holt, Rinehart and Winston, 1976.

White, Hayden: Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. The Johns Hopkins University Press, Baltimore & London 1973.

Wittlin, Thaddeus: Commissar - The Life and Death of Lavrenty Pavlovich Beria. The Macmillan Company, New York 1972.


Takaisin nimiösivulle | E-thesiksen pääsivu