Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Principles of Pitch Organization in Béla Bartók's 'Duke Bluebeard's Castle'

Rita Honti

Doctoral dissertation, September 2006.
University of Helsinki, Faculty of Arts, Institute for Art Research, Musicology.

Väitöskirjani käsittelee tonaalisia ja modaalisia elementtejä Béla Bartókin 'Herttua Siniparran linna' -oopperan sävelverkkoanalyysissä. Pyrin erityisesti osoittamaan, että sävelsarja {0,1,4} yhdistää erilaisia pintatason melodioina tai sävellajien makrotasolla esiintyviä sävelaineistoja. Kyseinen sävelsarja on keskeinen Bartókin oopperassa. Sävelsarja {0,1,4} esiintyy Herttua Siniparran linnassa myös useiden nelisointujen alasarjana: {0,1,4,7}, {0,1,4,8} ja {0,3,4,7}. Väitän, että {0,1,4} toimii yhdistävänä tekijänä teemojen, jaksojen ja kohtausten välillä.

Olen kehittänyt erilaisiin teoreettisiin näkökulmiin perustuvan analyyttisen menetelmän samanaikaisten diatonisten tilojen havaitsemiseksi monimuotoisen, diatonisista ja kromaattisista aineksista koostuvan sävelalueen sisällä. Menetelmän ansiosta diatoniset melodiat säilyvät analyysissä muuttumattomina, mikä mahdollistaa sen, että diatoninen samanaikaisuus on ymmärrettävissä ei-reduktiivisesti, ilman että olisi turvauduttava sävelkeskuksiin tai määriteltävä kokonaisia diatonisia kombinaatioita.

Oopperan sävelmateriaalia analysoidaan yksityiskohtaisesti yhdistämällä, täydentämällä ja laajentamalla unkarilaisen musiikkitieteilijän Ernő Lendvain, yhdysvaltalaisten teoreetikkojen Elliot Antokoletzin, Paul Wilsonin ja Allen Forten sekä säveltäjän itsensä tutkimuksia. Analysoidut sävelsarjat on esitetty Aarre Joutsenvirran sävelverkkoneliössä, mikä tuo uuden näkökulman Bartókin tutkimukseen.

Avainsanat: Béla Bartók, Herttua Siniparran linna op. 11, Ernő Lendvai, akselijärjestelmä, Elliott Antokoletz, intervallisarjat, Allen Forte, joukkoteoria, intervalliluokat, intervallivektorit, Aarre Joutsenvirta, sävelverkkoneliö, sävelverkkoanalyysi

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 05.09.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki