Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Arkkitehti Aarne Ervin kaupunkisuunnittelu pääkaupunkiseudulla

Suomalaisen suurkaupungin kaavoitusta toisen maailmansodan jälkeen

Juhana Lahti

Väitöskirja, toukokuu 2006.
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, taiteiden tutkimuksen laitos.

Tutkimukseni käsittelee arkkitehti Aarne Ervin (1910-1977) kaupunkisuunnittelua pääkaupunkiseudulla 1940-luvulta 1960-luvun loppuun. Ervi menestyi useissa keskeisissä arkkitehtikilpailuissa, toimi Espooseen rakennetun Tapiolan pääsuunnittelijana, suunnitteli silloiseen Helsingin maalaiskuntaan Vantaanpuiston lähiön Kehä III ja Hämeenlinnanväylän koillispuolelle sekä työskenteli uransa päätteeksi Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ensimmäisenä virastopäällikkönä.

Sodanjälkeinen kaavoituslainsäädännön sekä kunnallisten- ja valtiollisten kaavoitusorganisaatioiden kehitys muodostaa tutkimuksessani Ervin toiminnan kannalta keskeisen kontekstin. Helsinki kasvoi kyseisinä vuosikymmeninä pääkaupunkiseuduksi, ja tarkastelen tutkimuksessani myös tuota alueellistumiskehitystä.

Tutkimukseni on suunnitteluhistoriaa (planning history), jossa taidehistoriallinen arkkitehtuurin tutkimus yhdistyy yhteiskuntahistoriaan. Yhdistän työssäni modernia käsittelevää teoreettista kirjallisuutta sekä Ervin tuotantoa että suomalaista kaavoitusta valottavaan empiiriseen arkistotutkimukseen ja asiakirjalähteisiin.

Tarkastelen Erviä ja toisen maailmansodan jälkeistä modernia arkkitehtuuria modernin käsitettä avaavan pohdinnan kautta. Lähestyn kaupunkisuunnittelua arkkitehtuurin modernismin ja yhteiskunnallisen modernisaation ilmentymänä. Tarkastelen kohdettani Aarne Erviä myös arkkitehdin uran ja toimiston ryhmätyön näkökulmista. Näin tutkimukseni pääkohteeksi tulee Arkkitehtitoimisto Aarne Ervin työskentely kollegiaalisena yhteisönä sekä Ervin erilaiset ammatilliset roolit.

Tutkimuksen tärkeimmät tulokset liittyvät arkkitehtuurisuunnittelun ryhmätyö-luonteen esittämiseen, uuden näkökulman tuomiseen suomalaiseen keskusteluun modernista sekä sodanjälkeisen kaavoitushistorian kirjoittamiseen lainsäädännön ja organisoitumisen osalta. Tutkimukseni sisältää uutta tutkimustietoa Vantaanpuistosta ja Tapiolan kaavoittamisesta sekä alueiden rakennuttajien Asuntosäästäjät ry:n ja Asuntosäätiön toiminnasta samoin kuin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston syntyhistoriasta.

Syntymäpaikka: Jyväskylä 11.1.1973 Ylioppilas: Jyväskylän Normaalikoulun lukio 31.5.1992

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 06.04.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki