Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Kirurgisen operaation teatteri:

Teatterillinen kuva ja ihmismuodon esitettävyys avantgardistisen väkivallan näkökulmasta

Petri Tervo

Väitöskirja, joulukuu 2006.
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, taiteiden tutkimuksen laitos, Teatteritiede.

Teoreettisessä osiossa rakennan teatterillisen kuvan esitysanalyysin heuristiseksi työvälineeksi, jolla pyrin hahmottamaan länsimaisen avantgardistisen defiguratiivisen väkivallan luonteen: se kohdistuu eleellismiimisen esittäjän kaltaistumisen "elimiin", eleeseen ja mimiikkaan. Tästä seuraa radikaalin teatterillisen/taiteellisen tekijyyden ja väkivallan liitto, jonka olen yhdistänyt modernin yhteiskunnan murrokseen ja etenkin porvarillisen älyllisen eliitiin kriisiin ja pyrkimykseen ymmärtää tätä murrosta massapsykologian antamalla tulkinnallisella kehyksellä. Massapsykologian olen taas määritellyt - ranskalaisen sosiologin Gustave Le Bonin työhön viitaten - uuden dynaamisen psykologian - hypnoosin, suggestion, hysterian - käsitteiden käyttämisenä massayhteiskunnan sosiaalisten suhteiden ymmärtämiseen.

Tapausanalyyseissä - Thomas Mann, Egon Schiele, Antonin Artaud, Francis Bacon, Samuel Beckett, Orlan, Diamanda Galás ja Alfred Hitchcock - olen tuonut esille antimiimiseen väkivaltaan perustuvan tekijyyden toimivuuden ja pysyvyyden läpi 1900-luvun esittävän taiteen historian. Katsojan ja esittäjän figuurin miimisen elinkelpoisen liiton ja yhteisöllisyyden rikkominen tuottaa vaikuttavia tuloksia, vedoten kaikille yhteiseen ruumiskappalemaisuuden ja turvattomuuden perustaan. Näissä tapauksissa avantgardistinen tekijyys syntyy katsojan miimisestä orpoutumisesta. Vahingoitetun figuurin tapa koetella äärimmilleen katsojan kykyä hallita omaa aistikenttäänsä kokemuskentän tarjoamilla käytännöillä, tulkinnallisilla välineillä ja ruumiin tekniikoilla projisoidaan tekijän poissaolevan symbolisen auktoriteetin ominaisuudeksi. Tätä kutsun tekijän itsesyntymäksi. Teatterillisen kuvan kautta ymmärrän kirurgiseksi operaatioksi yhtäaikaisen esittäjän ja katsojan figuurin aistimuksellisen vahingoittamisen. Kirurgisessa operaatiossa tekijä pyrkii koko esityksen tekijäksi ja täten myös katsojan aistimuksen tekijäksi.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 30.10.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki