Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Vikuroivia vilkaisuja

Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus

Annamari Vänskä

Väitöskirja, syyskuu 2006.
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, taiteiden tutkimuksen laitos, taidehistoria.

Annamari Vänskän visuaalisen kulttuurin tutkimuksen alaan liittyvän väitöskirjan "Vikuroivia vilkaisuja. Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus" lähtökohtana on, etteivät visuaaliset representaatiot vain heijasta todellisuutta vaan tuottavat sitä aktiivisesti. Visuaalisten esitysten täyttämässä ja ihmiskeskeisessä kulttuurissa maailmankuvasta on tullut maailma kuvana ja ihmisruumiista pinta, johon käsitykset hyvästä ja tavoittelemisen arvoisesta, onnellisesta elämästä, kaiverretaan. Kuvat ovat poliittisia: niillä tuotetaan popularisoitua tietoa haluttavista sukupuolista ja seksuaalisuuksista. Koska kaikki visuaaliset esitykset ovat rakennettuja, eivät mitkään kuvat naisista tai miehistä ole toisia todempia.

Kuvien analyysissä lanseerataan uusi käsite: vikurointi ja vikuroiva katsominen. Etymologisesti vikurointi liittyy niskurointiin ja vialliseen muotoon. Tutkimuksessa se merkitsee analyyttisen katseen suuntaamista stereotyypittäviin diskursseihin ja institutionaalisiin käytäntöihin, joiden avulla hyväksyttäviä identiteettejä tuotetaan. Vikurointi merkitsee kolmea seikkaa. Ensinnäkin se kuvaa tutkijan omaa asennetta kun hän haastaa ja kyseenalaistaa sovinnaiset, luonnolliselta tuntuvat selitysmalit. Toiseksi vikurointi viittaa kuviin ja niiden performatiiviseen voimaan. Kuvat vastustavat yhtä tulkintaa ja ovat siten avoimia aina uusille tulkinnoille. Kolmanneksi vikurointi viittaa epänormatiivisiin muotoihin: vikuureihin eli viallisiin muotoihin. Näitä edustavat tutkimuksessa sellaiset sukupuolten ja seksuaalisuuksien esitykset, jotka asettuvat normatiivisten sukupuolten ja seksuaalisuuksien esitysten ulkopuolelle ja jotka uhkaavat totunnaista järjestystä. Vikurointia käytetään tutkimuksessa välineenä, jonka avulla haastetaan naiseuteen ja mieheyteen liittyviä vallitsevia käsityksiä.

Väitöskirjan tutkimusmateriaali koostuu nykytaiteen, mainonnan ja muodin kuvista. Väitöskirjassa analysoidaan muun muassa suomalaisen Teemu Mäen masokistista videoperformanssia The Good Friday (1989), ranskalaisen Orlanin monivuotista kauneusleikkausperformanssia The Re-Incarnation of Saint Orlan (1990-1993) sekä suomalaisen Heidi Romon valokuvasarjaa Keittiö ja pukuhuone (2003), jonka kautta analysoidaan ruoan ja naiseuden intohimoista suhdetta. Pirjetta Branderin huoneinstallaation Panic Room (2003) yhteydessä tutkimuksessa puretaan oletusta kodin ja perheen normaaliudesta samoin kuin kodin asemaa naiseutta määriteltäessä. Väitöskirjassa analysoidaan myös 1990-luvun ja 2000-luvun alun kansainvälistä muotikuvastoa, muun muassa Calvin Kleinin androgyynejä lapsiaikuisia esittäviä Ck One ja Ck Be -parfyymimainoksia sekä Voguesta otettuja muotikuvia, joissa naiset esitetään maskuliiniseen tyyliin puettuina androgyyneinä tai toisiaan intohimoisesti koskettelevina feminiinisinä hahmoina.

Biografia

Annamari Vänskä syntyi 26.5.1970 Helsingissä, mutta kasvoi ja kävi koulunsa Joensuussa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon Joensuun lyseon lukiossa 1989. Lukion jälkeen Vänskä pääsi Helsingin yliopistoon, jossa hän suoritti filosofian maisterin tutkinnon taidehistorian oppiaineeseen vuonna 1998. Vänskän pääaineena oli taidehistoria ja sivuaineina estetiikka, teoreettinen filosofia ja Cultural Management, josta Vänskä suoritti approbatur-tason opinnot Jyväskylän yliopistossa. Jatko-opintonsa Vänskä teki Helsingin yliopiston taiteidentutkimuksen laitokselle, pääaineenaan taidehistoria. Muut aineet olivat naistutkimus, queer-tutkimus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus. Tällä hetkellä Annamari Vänskä työskentelee assistenttina Helsingin yliopiston taidehistorian oppiaineessa ja on aloittelemassa uutta tutkimusta Suomen Akatemian rahoittamassa, pornografian kulttuurisia merkityksiä ja visuaalisia esityksiä tutkivassa Pornoakatemia-hankkeessa.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 01.08.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki