Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2002

Tekstifragmenttien välisen semanttisen samanlaisuuden tunnistaminen

Lili Aunimo

Pro gradu, Helmikuu 2002.
Helsingin yliopisto, Yleisen kielitieteen laitos, Kieliteknologian oppiaine, Humanistinen tiedekunta.

  1. PDF-tiedostona (URN:NBN:fi-fe20021076) - 297 Kt
  2. PostScript-tiedostona (URN:NBN:fi-fe20021110) - 360 Kt
  3. Tiivistelmä (PDF)


Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2002

Viimeksi päivitetty 13.02.2002/LA

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki