Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2002

Jaksaako opettaja kehittyä?

Ammatillisen kehityksen ja täydennyskoulutuksen merkitys opettajien työssä jaksamisessa

Heta Tuominen

Pro gradu, toukokuu 2002.
Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, kasvatustieteen laitos.

  1. PDF-tiedostona (URN:NBN:fi-fe20021473) - 765 kB
  2. Tiivistelmä
  3. Abstract (in English)

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2002

Viimeksi päivitetty 18.10.2002/HT

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki