Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingfors universitet, Helsingfors 2001

Bildning för alla

En pedagogikhistorisk studie kring abnormskolornas tillkomst i Finland och deras pionjärer som medaktörer i bildningsprocessen 1846-1892

Karl-Gustav Jossfolk

Doktorsavhandling, oktober 2001.
Helsingfors universitet, pedagogiska institutionen, pedagogiska fakulteten.

  1. Som en PDF fil (ISBN 952-91-3671-4) - 1437 kB


This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© Helsingfors universitet 2001

Updaterad 21.9.2001/AT