Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingfors universitet, Helsinki 2003

Utvärdering i skolan - mellan skolutvecling och styrpolitik

Renata Svedlin

Avhandlingen, augusti 2003.
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten, pedagogiska institutionen.

  1. Som en PDF fil (ISBN 952-10-0778-8) - 1,21 Mb
  2. Pärm / Cover (PDF)
  3. Korrigeringsblad (PDF)

Den upphovsrättsliga lagstiftningen gäller för denna publikation. Det är tillåtet att läsa publikationen och skriva ut den för personligt bruk. Användning av publikationen i kommersiellt syfte är förbjudet.

© Helsingfors universitet 2003

Senast uppdaterad 8.9.2003/JI

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki