Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut, Helsinki 1999

Rakkaat vanhemmat?

Perheen merkityksestä erityisluokan oppilaalle

Janne Kontturi

Syventävien opintojen tutkielma, 1999.
Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos.

  1. PDF-versio (URN:NBN:fi-fe19991244)
  2. HTML-versio (URN:NBN:fi-fe19991245)
  3. Tiivistelmä (PDF)
  4. Summary (PDF)


Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopiston verkkojulkaisut 1999

Viimeksi päivitetty 04.10.1999/JS

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki