Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut, Helsinki 1999

Lukeminen ja kirjallisuus modernissa opiskeluympäristössä

Klaara Lähteenaro

Pro gradu -tutkielma, tammikuu 1999.
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Luokanopettajan koulutusohjelma.

  1. PDF-versio (URN:NBN:fi-fe1991135)
  2. HTML-versio (URN:NBN:fi-fe1991248)
  3. Tiivistelmä (PDF)
  4. Tiivistelmä (HTML)
  5. Kuvaliite (PDF)
  6. Kuvaliite (HTML)
  7. Matilda-projektin loppuraportti


Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopiston verkkojulkaisut 1999

Viimeksi päivitetty 28.09.1999/HS