Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2001

Mitä kotona tapahtuu? Tutkimus opettajien oppilaidensa kotikasvatusta koskevista representaatioista kodin ja koulun yhteistyön kontekstissa

Laura Hirsto

Väitöskirja, Helmikuu 2001.
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos, Kasvatuspsykologian yksikkö.

  1. PDF-tiedostona (ISBN 951-45-9862-8) - 620 kB

  2. Väitöskirjan Children in their learning environments: theoretical perspectives liitetutkimus.


Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopiston verkkojulkaisut 2001

Viimeksi päivitetty 23.2.2001/TL