Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut, Helsinki 2002

Kulttuurien yhteentörmäyksestä sopeutumiseen ja uudenlaiseen ymmärtämiseen

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kokemuksia harjoittelujaksoilta virolaisissa hoitokodeissa

Paula Koistinen

Väitöskirja, Helmikuu 2002.
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta,
Kasvatustieteen laitos

  1. As a PDF file (ISBN 951-45-9850-4) - 1,67 MB

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© Helsingin yliopiston verkkojulkaisut 2002

Viimeksi päivitetty 7.2.2002/KV

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki