Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2005

Ohjaukselliset käytännöt yliopisto-opintojen alkuvaiheessa

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden merkitykselliset kokemukset ensimmäisen opiskeluvuoden ohjauksesta

Katja Kanerva

Pro gradu, syyskuu 2005.
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, kasvatustieteen laitos.

  1. PDF-tiedostona (URN:NBN:fi-fe20051954) - 512 kB
  2. Tiivistelmä (PDF)
  3. Abstract (PDF)

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2005

Viimeksi päivitetty 23.11.2005/KMK

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki