Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2005

Näkövammaisen lukiolaisen fyysinen aktiivisuus ja koululiikunta

Haastattelututkimus mallintamisen perustaksi

Kari Korhonen

Väitöskirja, helmikuu 2005.
Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteen laitos.

  1. PDF-tiedostona (ISBN 952-10-1628-0) - 1323 kB

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2005

Viimeksi päivitetty 25.01.2005/KV

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki