Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

The Networks of Learning in Technological Innovation

The Emergence of Collaboration Across Fields of Expertise

Janne Lehenkari

Doctoral dissertation, December 2006.
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Education.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on parantaa ymmärrystä teknisten tuoteinnovaatioiden varhaisvaiheessa tapahtuvan yhteistyön ja oppimisen luonteesta. Vaikka tuoteinnovaatioilla on kasvava merkitys yritysten, kansantalouden ja tavallisten kuluttajien näkökulmasta, tiedetään vielä vähän siitä, miten tuotekehitystyöhön ja lopulta valmiin tuotteen kaupallistamiseen johtavat ideat syntyvät ja minkälaista epävirallista yhteistyötä ja oppimista niiden kehittelyssä tapahtuu. Tämä tutkimus pyrkii valottamaan näitä kysymyksiä seuraavien kolmen tuoteinnovaation laadullisen tutkimuksen pohjalta: Benecol margariini, pohjoismainen matkapuhelinjärjestelmä NMT ja ProWellness diabeteshoitotietojärjestelmä.

Tutkimuksessa etsitään vastausta kysymyksiin siitä, miksi ja miten teknistä innovaatiotoimintaa käynnistetään vakiintuneiden teollisuusalojen osaamisalojen ulkopuolella. Toisin sanoen tarkastelussa on innovaatiotoiminnan käynnistyminen ilman osaamista, joka vakiintuneilla toimijoilla kuten teknologiayrityksillä ja tutkimuslaitoksilla on tietyllä teknologia-alalla. Tutkimuksessa pohditaan myös yritysten ja yhteisöjen välisten oppimisprosessien merkitystä innovaatiotoiminnalle. Tätä näkökulmaa täydennetään tarkastelemalla, miten yhteistyöverkot ja siinä tapahtuvan oppimisen luonne muuttuvat, kun sopimuksin määritelty tuotekehitystyö ja innovaation kaupallistaminen käynnistyvät.

Tutkimuksessa hyödynnetään kulttuuri-historiallisen toiminnan teorian toiminnan kehittymistä ja oppimista koskevia näkemyksiä. Toiminnan teorian käsitteillä arvioidaan kriittisesti ja kehitetään edelleen organisaatiotutkija Walter Powellin tutkimusryhmän esittämää oppimisen verkon käsitettä. Oppimisen verkko viittaa organisaatioiden väliseen yhteistyöhön, jossa resursseja, ideoita ja tietoa vaihdetaan ja yhdistetään turvautumatta markkina- tai sopimusperusteisiin yhteistyömuotoihin. Toimintajärjestelmän käsitettä käytetään määriteltäessä, mistä yksiköistä oppimisen verkko muodostuu. Innovaatiotoiminnan verkostoyhteistyötä ja oppimista analysoidaan suhteessa yhdessä kehitettävään kohteeseen.

Tutkimuksen mukaan pitkäkestoiset toiminnan ongelmat ja jännitteet selittävät osallistujien motiivia ryhtyä toteuttamaan uuteen tuoteideaan johtavia tekoja innovaatiotoiminnan varhaisvaiheessa. Nämä teot merkitsivät kehitystyön aloittamista tavanomaisten osaamisalojen ulkopuolella ja eri osaamisalueita ylittävää yhteistyötä ja oppimista ilman markkina- tai sopimusperusteisia yhteistyömuotoja. Tällaisille oppimisen verkoille on ominaista hauraus ja väliaikaisuus. Tässä tutkimuksessa esitetään, että osaamisrajoja ylittävien oppimisen verkkojen merkitys tulee yhä keskeisemmäksi innovaatiotoiminnalle.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 13.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki