Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Tarkkaavaisuuden vaikutus puheen merkityssisällön käsittelyyn: Aivojen herätevastetutkimus

Kristiina Relander

Pro gradu, huhtikuu 2006.
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, psykologian laitos.

  1. PDF-tiedostona (URN:NBN:fi-fe20061273) - 340 kB
  2. Abstract
  3. Tiivistelmä

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 02.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki