Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Cortical processing of musical pitch as reflected by behavioural and electrophysiological evidence

Elvira Brattico

Doctoral dissertation, November 2006.
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Psychology, Cognitive Brain Research Unit.

Musiikkia kuunnellessa äänenkorkeuden (melodian) prosessointiin osallistuvat sekä yleiset kognitiiviset prosessit että pelkästään tietylle kulttuurille tyypilliset musiikin kuunteluun erikoistuneet prosessit. Ensin mainittuun kategoriaan kuuluvat yleiset hahmontunnistusmekanismit sekä musikaalisten piirteiden keskinäinen integraatio, jälkimmäiseen esimerkiksi länsimaisen sävelasteikkojen tunnistaminen ja niiden prosessointi. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan sekä yleisiä että alakohtaisia musiikin prosessointiin liittyvä mekanismeja ja tarkastellaan niiden taustalla olevia aivomekanismeja.

Kuudessa erillisessä käyttäytymistä ja aivojen toimintaa mittaavassa tutkimuksessa saatiin seuraavat tulokset. Äänen korkeutta ja sointia koodaavat piirteet (tutkimus I) sekä lyhyitä melodioita muodostavat sävelet (tutkimus II) yhdistetään toisiinsa sensorisessa mustissa jo ennen tietoista prosessointia. Myös musiikin kulttuuriset piirteet, kuten sävelasteikot länsimaisessa musiikissa, tunnistetaan automaattisesti sensorisessa muistissa ennen kuin ne tulevat tarkkaavaisuuteen (tutkimukset III ja IV). Muusikkojen lisäksi (tutkimus III) samat tulokset saatiin koehenkilöiltä, joilla ei ollut musiikkiin liittyvää aikaisempaa koulutusta. Tutkimuksessa V havaittiin lisäksi, että äänen korkeuteen erikoistuneet neuraaliset järjestelmät muuttuvat jo tunnin harjoittelun seurauksena, mutta toisaalta myös synnynnäisillä tekijöillä on suuri vaikutus musiikin kokemiseen (tutkimus VI). Yhdessä nämä tulokset pyrkivät kuvaamaan sitä, miten monimutkaisia äänen prosessointiin liittyviä ominaisuuksia sensorinen muisti pystyy käsittelemään riippumatta tarkkaavaisuudesta, tietoisesta prosessoinnista, tai musiikkiin liittyvästä aikaisemmasta koulutuksesta. Lisäksi tutkimus valottaa opittujen ja synnynnäisten tekijöiden vaikutuksia musiikin kokemisessa.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 07.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki