Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Expert Identity in Development of Core-Task-Oriented Working Practices for Mastering Demanding Situations

Maaria Nuutinen

Doctoral dissertation, August 2006.
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Psychology and VTT Technical Research Centre of Finland .

Turvallisuuskriittisissä työympäristöissä ihmisen toiminnalla on suuri merkitys sen varmistamisessa, ettei vakavia onnettomuuksia pääse tapahtumaan. Turvallisuuden kannalta ongelmallisimpia ovat ennakoimattomat, odottamattomat, työntekijöille vieraat tilanteet. Väitöskirjan tavoitteena oli lisätä ymmärrystä näiden vaativien tilanteiden hallinnasta ja niissä tarvittavista resursseista esittelemällä uusi käsitteellinen malli, 'Expert Identity' (ExId), asiantuntijaidentiteetti. Mallissa on kolme tasoa: työn merkityksellisyys, ammatillinen itsevarmuus ja kontrollin tunne. Lähtökohdaksi otettiin Perustehtäväanalyysi. Sen mukaan turvallisuus-, tuottavuus- ja hyvinvointitavoitteiden kannalta olennaista on, että perustehtävävaatimukset pystytään täyttämään. Tutkimuksen aineiston muodostivat kuusi empiiristä tutkimusta, jotka kohdistuivat viiteen erityyppiseen työtehtävään. Tutkitut työtehtävät olivat: ydinvoimalaitoksen ohjaaja, konventionaalisen voimalaitoksen ohjaaja, luotsi, alusliikenneohjaaja ja sellutehtaan käytön kaukotuen asiantuntija. Empiiristen tutkimusten tulokset kertoivat perustehtävästä huolehtimisen haasteista. Tutkituissa tapauksissa työn muutokset, vaikeus tavoittaa kunkin työn oleellista sisältöä sekä erilaisten käytännöllisten vaikutuskeinojen rajoitukset olivat hankaloittaneet perustehtävästä huolehtimista ja vaikeuttaneet organisaation omia kehittämistoimenpiteitä. Henkilökohtaiset resurssit, työkäytännöt, ammattitaito ja asiantuntijaidentiteetti, vaikuttivat olevan herkkiä työn muutoksille ja adaptoituvan muutoksiin, mutta tämä muutos ei ollut aina joko tarpeeksi nopea tai syvä. Tutkimuksen johtopäätös on, että työn kehittämisessä tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että autetaan työntekijöitä tunnistamaan työn muutokset ja parannetaan heidän mahdollisuuksiaan kasvaa näiden muutosten mukana. Erityisen tärkeää tämä on turvallisuuskriittisillä alueilla.

Väittelijä Maaria Nuutinen (e. Heinonen) on syntynyt Loimaalla 1971 mutta asunut lapsuutensa ja nuoruutensa Hämeenlinnassa. Hän pääsi ylioppilaaksi vuonna 1990 Kaurialan lukiosta ja lähti opiskelemaan psykologiaa Helsingin yliopistoon. Psykologian maisteriksi valmistumisen jälkeen hän on työskennellyt tutkijana ja Organisaatiotutkimustiimin vetäjänä VTT:llä, jossa myös teki nyt tarkistettavan väitöskirjansa.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 28.06.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki